Openbare raadplegingen

Deadline: 05 december 2016
Publicatie: 14 november 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG legt hierna de doelstellingen vast die Elia in 2017 moet behalen in het kader van de stimulans voor de marktintegratie zoals bedoeld in artikel 24, §1, 2) en §3 van de tariefmethodologie.

Deadline: 07 oktober 2016
Publicatie: 16 september 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over de aanpassingen aan haar ontwerpbeslissing met betrekking tot het voorstel van Elia inzake de werkingsregels voor de strategische reserve.

Deadline: 21 september 2016
Publicatie: 31 augustus 2016
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Deadline: 19 september 2016
Publicatie: 29 augustus 2016
Status: Gesloten
Domein(en): CREG

Het directiecomité van de CREG organiseert een openbare raadpleging over de wijzigingen die het overweegt aan zijn huishoudelijk reglement bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015.

Print Contact