Prijzen vergelijken

Prijsoverzichten

In deze overzichten vindt u op de eerste pagina het aantal actieve energieleveranciers en de aangeboden elektriciteits- en aardgasproducten per regio. Vanaf de tweede pagina vindt u de prijzen voor de energiecomponent van de contracten die deze maand op de markt worden aangeboden.

Infografiek voor particuliere klanten

Infografiek voor professionele klanten (kmo's en zelfstandigen)

Vergelijk de energieprijzen via prijsvergelijkingssites met het CREG-label

Het aanbod van energieleveranciers vergelijken kan via prijsvergelijkingswebsites. Omdat er heel veel initiatieven zijn, heeft de CREG in overleg met de sector een Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites ontwikkeld.

Een prijsvergelijkingswebsite die het label van de CREG draagt, voldoet aan volgende kwaliteitscriteria die regelmatig worden gecontroleerd :

  • Onafhankelijkheid van gelijk welke energieleverancier
  • Onpartijdigheid, waarbij geen enkele leverancier wordt begunstigd of benadeeld
  • Een optimale prijsvergelijking die rekening houdt met de schommelingen van het energieverbruik tijdens het jaar en die een betere vergelijking van contracten met een vaste en een variabele prijs
  • Gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en correcte en volledige informatieverschaffing

Voor een kwaliteitsvolle vergelijking kan u terecht bij de dienstverleners onderaan deze pagina, die allen het Charter hebben ondertekend.

Extra informatie

Website(s)

Print Contact