Welkom op de website van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België.

Naast haar adviserende taak ten overstaan van de overheid, is de CREG onder meer belast met:

  • erop toe te zien dat de elektriciteits- en aardgasmarkt transparant en concurrentieel is,
  • erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past,
  • het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.

Op deze website vindt u onder meer :

  • de elektriciteits- en aardgastarieven,
  • analyses met betrekking tot de prijsevolutie, de marktwerking, de bevoorradingszekerheid van elektriciteit en aardgas,
  • de relevante energiewetgeving.

Deze website richt zich tot alle actoren op de aardgas- en elektriciteitsmarkten: van consumenten en producenten tot netbeheerders, leveranciers en nieuwkomers.

De CREG houdt u regelmatig op de hoogte van haar publicaties via haar nieuwsbrieven.

 

 

Klik hier voor toegang tot de website van de Adviesraad Gas en Elektriciteit