Nettarieven Fluxys

Transport en opslag

De gecombineerde netbeheerder (Fluxys Belgium) legt zijn tarieven voor het transport en de opslag van aardgas, in principe om de vier jaar, ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die nageleefd moeten worden bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven.

De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de transport- en opslagtarieven van Fluxys Belgium goed te keuren.

LNG-terminal

De beheerder van de LNG-terminalling van Zeebrugge (Fluxys LNG) legt zijn tarieven voor de diensten van de LNG-terminalling ter goedkeuring voor aan de CREG met toepassing van een tariefmethodologie die de CREG heeft bepaald en die regels bevat die moeten nageleefd worden bij de voorbereiding, de berekening en de indiening van de tarieven.

De CREG baseert zich op deze tariefmethodologie om de tarieven van de LNG-terminalling goed te keuren.

Print Contact