Beslissing betreffende ‘het voorstel van de opdrachthoudende vereniging INFRAX WEST tot aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie-installaties ≤10kW met een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014’ (VERNIETIGD BIJ ARREST VAN HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL NR. 2013/AR/26 VAN 27 NOVEMBER 2013)

Download het document (pdf, 522 kB)

Datum van goedkeuring

06 december 2012

Referentie

Beslissing(B)121206-CDC-633E/25

Verwante publicaties

Thema's

Print Contact