De calorische waarde is de hoeveelheid warmte die ontwikkeld wordt bij de volledige verbranding van een hoeveelheid aardgas, onder welbepaalde omstandigheden. Deze kan verschillen per distributienetbeheerder.

De omzettingscoëfficiënt geeft de calorische waarde van het aardgas weer van kubieke meter (m3) naar kilowattuur (kWh).