Het aanbod van leveranciers voor elektriciteit en/of aardgas vergelijken kan via prijsvergelijkingswebsites. Omdat er heel veel initiatieven zijn, heeft de CREG in 2013 in overleg met de sector een Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites ontwikkeld.

De CREG heeft het in 2018 nodig geacht om de bepalingen van dit charter te evalueren omdat in de loop van de jaren een aantal nieuwe ontwikkelingen bestaan in de uitwerking van (online) prijsvergelijking en in het aanbod van de leveranciers.

In juli 2018 heeft het directiecomité van de CREG, na een openbare raadpleging en na overleg met de Adviesraad Gas en Elektriciteit, een beslissing genomen over de aanpassing van het charter voor goede informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas.

(Online) prijsvergelijkers kunnen de accreditatie aanvragen overeenkomstig de procedure vermeld in dit charter.

Momenteel hebben de online prijsvergelijkers “Energie-Vergelijker.be” en “Mijnenergie.be” en de tussenpersoon bij groepsaankopen “Wikipower” het kwaliteitslabel van de CREG gekregen.