De elektriciteits- en de gasmarkten bestaan elk uit twee deelmarkten: de groothandelsmarkt en de kleinhandelsmarkt.

Op de groothandelsmarkt worden vooral grote volumes gekocht en verkocht tussen producenten, grootverbruikers, handelaren en energieleveranciers.

De groothandelsmarkt is een Europese markt doordat de elektriciteits- en gasnetwerken onderling met elkaar verbonden zijn.