De Ombudsdienst voor Energie verdeelt vragen en klachten over het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt.

Zij behandelen ook geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

More informations