Een gasmeterstand geeft kubieke meter (m³) aan, terwijl de leverancier factureert in kilowattuur (kWh).

De omzetting gebeurt via een omzettingscoëfficiënt

De omzetting van m³ naar kWh gebeurt via een omzettingscoëfficiënt die de calorische bovenwaarde (CBW) van het aardgas weergeeft. Dat is de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij volledige verbranding van een hoeveelheid aardgas. De CBW varieert van maand tot maand en naargelang het geaggregeerd ontvangstation (GOS) waarop u bent aangesloten.

Waar vindt u de omzettingscoëfficiënt?

De distributienetbeheerders maken de berekeningen volgens de omzettingscoëfficiënt die terug te vinden is op uw jaarlijkse verbruiksfactuur of eindafrekening. Die coëfficiënt is een gemiddelde van de toegepaste maandelijkse omzettingscoëfficiënten (twaalf maanden voor een jaarfactuur).

Hoe kan u de omzettingscoëfficiënt op uw factuur nakijken?

De CBW’s schommelen rond twee waarden: 11,6 voor hoogcalorisch (H) of rijk gas en 10,3 voor laagcalorisch (L) of arm gas. De schommelingen rond deze waarden zijn klein.

  • Heeft u H-gas? Dan is dit een berekeningsvoorbeeld: 1.500 m³ x 11,6 = 17.400 kWh
  • Heeft u L-gas? Dan is dit een berekeningsvoorbeeld: 1.500 m³ x 10,3 = 15.450 kWh

Voor een goede benadering volstaat het dus te weten of u hoog- (H) of laagcalorisch (L) gas krijgt. Uw distributienetbeheerder kan het type gas vaststellen via uw adres.

Wanneer u de exacte omzettingscoëfficiënten wil kennen die uw netbeheerder gebruikt voor de facturatie, kunt u de overzichten raadplegen gepubliceerd door Atrias (zie onderaan deze webpagina onder ‘Gross Calorific Values’). Deze waarden worden gegeven per GOS. Om uw GOS te kennen, kunt u contact opnemen met uw distributienetbeheerder.

Opgelet! Dit volstaat nog niet om zelf de omzettingscoëfficiënt op uw factuur na te rekenen. Daarvoor dient u ook de volumeallocatie doorheen het jaar toe te passen, wat gebaseerd is op de verbruiksprofielen goedgekeurd door de regionale regulatoren VREG (Vlaanderen), CWaPE (Wallonië)  en Brugel (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Heeft u andere vragen?

Raadpleeg de website van uw distributienetbeheerder of contacteer uw distributienetbeheerder.

  • Vlaanderen : FLUVIUS (Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Gaselwest, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek, Sibelgas)
  • Wallonië : ORES (Ores Namur, Ores Hainaut, Ores Luxembourg, Ores Brabant wallon, Ores Mouscron) en RESA
  • Brussel : SIBELGA