Openbare raadplegingen

63 resultaten

Deadline: 26 oktober 2018
Publicatie: 12 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing (B)1846 over het voorstel van standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia System Operator

Deadline: 07 december 2018
Publicatie: 08 oktober 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

In uitvoering van artikel 28 van verordening 2017/460 houdt de CREG een raadpleging met de nationale regulerende instanties van alle rechtstreeks verbonden lidstaten en de relevante belanghebbenden, en dit tegelijk met de overeenkomstig artikel 26

Deadline: 03 oktober 2018
Publicatie: 12 september 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing aangaande het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2019.

Deadline: 06 september 2018
Publicatie: 26 juli 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over zijn ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten –

Deadline: 09 juli 2018
Publicatie: 18 juni 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De aanvraag tot goedkeuring van Elia System Operator NV van het gemeenschappelijk voorstel voor de aanpassing van de CWE FBMC approval package met invoering van de Duits-Oostenrijkse grens en de implementatie van een minimum 20%RAM regel.

Deadline: 15 juni 2018
Publicatie: 25 mei 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 29 mei 2018
Publicatie: 02 mei 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Raadpleging over het voorontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2020-2023.

Deadline: 17 mei 2018
Publicatie: 19 april 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

Ontwerp van besluit tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie voor de regulatoire periode 2020-2023

Deadline: 02 maart 2018
Publicatie: 09 februari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Op 13 juli 2017 werd de wet uitgevaardigd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt om de vraagflexibiliteit, alsook de opslag van elektriciteit te verbeteren.

Deadline: 02 maart 2018
Publicatie: 09 februari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbesluit tot wijziging van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.

Deadline: 25 januari 2018
Publicatie: 04 januari 2018
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten –

Deadline: 19 januari 2018
Publicatie: 22 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2018.

Deadline: 17 januari 2018
Publicatie: 20 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B) 1712 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening. Deze ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia.

Deadline: 20 december 2017
Publicatie: 14 december 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Ontwerpbeslissing over de wijziging van één van de doelen die Elia System Operator nv in 2018 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline: 04 december 2017
Publicatie: 13 november 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

Een significant deel van de vergoeding van Elia hangt voortaan af van het feit of een aantal doelstellingen die de CREG in de loop van de regulatoire periode moet vastleggen, zijn behaald.

Deadline: 20 november 2017
Publicatie: 27 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing over de principes van de valorisatie van de installaties die overgedragen worden aan de netbeheerder in kader van het Modular Offshore Grid.

Deadline: 17 november 2017
Publicatie: 19 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): CREG, Elektriciteit, Aardgas

De goede werking van de elektriciteits- en gasmarkten vergt een totale transparantie van informatie.

Deadline: 08 november 2017
Publicatie: 18 oktober 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar Ontwerpbeslissing (B) 1675 over het gemeenschappelijke voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR en alle transmissiesysteembeheerders voor de eisen betreffende het centrale toewijzingsplatform e

Deadline: 04 oktober 2017
Publicatie: 06 september 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia alsook een versie die de wijzigingen aangeeft ten opzichte van de werkingsregels goedgekeurd via beslissing (B)1632 van de CREG van 6 juli 2017.

Deadline: 05 september 2017
Publicatie: 08 augustus 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

Dit is de eerste stap van de implementatie van deze netwerkcode. In dit ontwerp stelt de CREG voor om bepaalde verplichtingen toe te wijzen aan de beheerders, onder andere op het vlak van de raadpleging en de publicatie van tariefgegevens.

Deadline: 05 september 2017
Publicatie: 08 augustus 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

Overeenkomstig de wet heeft de CREG voorafgaandelijk overleg gepleegd met zowel Interconnector(UK) als de Britse regulator Ofgem. In parallel aan de raadpleging door de CREG houdt Interconnector(UK) ook een openbare raadpleging over haar regulatoire documenten.

Deadline: 06 september 2017
Publicatie: 26 juli 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing (B) 1636 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor een methodologie voor het gebruik van Dynamic Line Rating in de capaciteitsberekening. Deze ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van Elia.

Deadline: 14 juni 2017
Publicatie: 24 mei 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Aardgas

De CREG acht het noodzakelijk om het nalevingsprogramma van de NV Balansys samen met het gewijzigd ontwerpadvies 1618 te onderwerpen aan een openbare raadpleging in het belang van de netgebruikers van de geïntegreerde balanceringzone.

Deadline: 14 juni 2017
Publicatie: 24 mei 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing aangaande het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2018.

Deadline: 14 juni 2017
Publicatie: 24 mei 2017
Status: Gesloten
Domein(en): Elektriciteit

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de markt over de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Print Contact