Het overzicht voor 2020 bevat volgende gegevens:

  • Geïnstalleerde capaciteit (elektriciteit)

  • Uitsplitsing van de gasstromen per interconnectiepunt

  • Elektriciteitsproductie

  • Gasverbruik per marktsegment

  • Evolutie forward Y+1 van de elektriciteits- en de aardgasprijzen

  • Evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor residentiële afnemers

  • Evolutie van de jaarlijkse gemiddelde elektriciteitsfactuur en aardgasfactuur voor de huishoudens

  • Kwetsbare verbruikers (aantallen en gemiddelde prijs van hun energie)

Hieronder vindt u het archief van de voorbije jaren: