Kerncijfers energiemarkt

Het overzicht voor 2018 bevat volgende gegevens:

  • Geïnstalleerde capaciteit (elektriciteit)
  • Elektriciteitsproductie
  • Uitsplitsing van de gasstromen per interconnectiepunt
  • Gasverbruik per klantensegment
  • Evolutie forward Y+1 van de elektriciteits- en de aardgasprijzen
  • Evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor residentiële afnemers
  • Kwetsbare verbruikers (aantallen en gemiddelde prijs van hun energie)

Hieronder vindt u het archief van de voorbije jaren:

Print Contact