Elektriciteit in Vlaanderen - Particulier

Elektriciteit in Vlaanderen - Particulier

Aardgas in Vlaanderen - Particulier

Aardgas in Vlaanderen - Particulier

Elektriciteit in Vlaanderen - KMO

Elektriciteit in Vlaanderen - KMO

Aardgas in Vlaanderen - KMO

Aardgas in Vlaanderen - KMO

Elektriciteit in Wallonië - Particulier

Elektriciteit in Wallonië - Particulier

Aardgas in Wallonië - Particulier

Aardgas in Wallonië - Particulier

Elektriciteit in Wallonië - KMO

Elektriciteit in Wallonië - KMO

Aardgas in Wallonië - KMO

Aardgas in Wallonië - KMO

Elektriciteit in Brussel - Particulier

Elektriciteit in Brussel - Particulier

Aardgas in Brussel - Particulier

Aardgas in Brussel - Particulier

Elektriciteit in Brussel - KMO

Elektriciteit in Brussel - KMO

Aardgas in Brussel - KMO

Aardgas in Brussel - KMO

Laatste update 01/2024

Bron: de internationale prijsdatabanken, die de CREG op maandelijkse basis bijhoudt, waarbij de componenten zo zuiver mogelijk worden voorgesteld om een optimale vergelijking te bekomen met de buurlanden

Componenten van uw factuur: energie, netkosten, heffingen en btw

De energiefactuur bevat over het algemeen vier grote componenten:

Energie

Dit is de prijs per kilowattuur (kWh) vastgesteld door uw leverancier. Het is de enige component van uw factuur waarvoor concurrentie mogelijk is.

Om te controleren of uw leverancier u een correcte prijs voor de energiecomponent heeft gefactureerd, dient u de eenheidsprijs per kWh op uw factuur te vergelijken met de energieprijs die geldig was op de dag van ondertekening van uw leveringscontract, onder voorbehoud van een indexering uitgevoerd conform het contract. In functie van het type contract dat u heeft ondertekend, is de prijs van de energiecomponent vast of variabel.

In het geval van een vaste prijs wordt de gecommuniceerde energieprijs bij de ondertekening van uw contract vastgelegd voor de hele looptijd van uw contract. Deze prijs van de energiecomponent blijft dus onveranderd de hele duur van uw contract.

In het geval van een variabele prijs wordt de energieprijs periodiek aangepast op basis van de schommelingen van de energieprijzen op de energiemarkten.

Netkosten

De netkosten bestaan uit het distributienettarief en het vervoersnettarief toegepast door uw distributienetbeheerder (DNB).

U kan de distributietarieven, de tarieven voor de huur van de meter en de transmissietarieven die in uw regio van toepassing zijn, raadplegen op de sites van de regionale regulatoren die onderaan deze pagina vermeld staan.

Heffingen

Dit zijn de taksen opgelegd door de overheid, met name:

 • de energiebijdrage
 • de accijzen op elektriciteit en aardgas

 • de retributie voor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk en op het gasnetwerk (alleen in Wallonië)
 • de bijdrage energiefonds (alleen in Vlaanderen)
 • de toeslag voor de aan de leveranciers opgelegde openbare dienstverplichtingen (alleen in Brussel)
 • de kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling
 • het tarief voor de aan de distributienetbeheerder opgelegde openbare dienstverplichtingen
 • het tarief voor de overige heffingen, onder meer voor de toepassing van de vennootschapsbelasting. In Vlaanderen zit de toepassing van de vennootschapsbelasting verwerkt in de distributienettarieven. In Brussel en Wallonië zit ze in het tarief voor de overige heffingen
 • diverse heffingen opgelegd via de transmissienetbeheerder (elektriciteit): financieringsmaatregelen voor rationeel energieverbruik (REG; alleen in Vlaanderen), financiering voor de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie, gebruik van het openbaar domein

U kan de waarden van deze heffingen raadplegen op de tarieffiches van de leveranciers.  Voor wat betreft de heffingen, die door de netbeheerders worden doorgerekend, kan u ook steeds terecht op de websites van de regionale regulatoren.

BTW

Voor elektriciteit

 • De btw van 6% wordt toegepast op alle componenten, behalve op de aansluitingsvergoeding in het Waalse Gewest en de heffing ter financiering van het Energiefonds in Vlaanderen, waarvan de bedragen niet aan btw onderworpen zijn. 
 • Voor professionele klanten wordt er geen rekening gehouden met de btw in bovenstaande grafieken, vermits deze recupereerbaar is.

Voor aardgas

 • De btw van 6% werd toegepast op alle componenten, behalve op de toeslag beschermde klanten en de Waalse aansluitingsvergoeding, waarvan de bedragen niet aan btw onderworpen zijn. 
 • Voor professionele klanten wordt er geen rekening gehouden met de btw in bovenstaande grafieken, vermits deze recupereerbaar is.

Verplichtingen van de leveranciers op het vlak communicatie naar de consument

De leveranciers hebben zich er bovendien toe verbonden om hun facturen duidelijk, leesbaar en begrijpelijk te maken.

De details over de verbintenissen in verband met de communicatie aan de consument vindt u in hoofdstuk II van het akkoord "De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt".