Contactformulier

Door op "Verzenden" te klikken, bevestigt u dat de CREG u opnieuw mag contacteren in het kader van de uitvoering van een opdracht van algemeen belang en sommige van uw persoonsgegevens enkel in het kader van uw aanvraag mag verwerken.
Indien uw aanvraag niet onder de bevoegdheid van de CREG valt, zullen wij ze aan de bevoegde instantie overmaken.
Meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u terugvinden in ons Privacybeleid.

Print Contact