Wat mag ik verwachten van de CREG Scan?

De CREG Scan is ontwikkeld voor particulieren, kmo’s en zelfstandigen. U behoort tot deze categorie met een maximaal verbruik van 50.000 kWh/jaar voor elektriciteit en/of van 100.000 kWh/jaar voor aardgas.

Met de CREG Scan checkt u of het contract dat u in het verleden heeft afgesloten een actief of een slapend contract is en hoe het zich verhoudt ten opzichte van het goedkoopste en het duurste product vandaag op de markt.

Wat is het verschil tussen de CREG Scan en een prijsvergelijkingswebsite?

Een prijsvergelijkingssite vergelijkt actieve producten. Dit zijn de producten die momenteel door de leveranciers op de markt aangeboden worden.

De CREG Scan maakt het mogelijk om een product dat niet langer aangeboden wordt te vergelijken met het huidige marktaanbod van elektriciteits- of aardgasproducten.

Welke producten vind ik terug in de CREG Scan?

De CREG Scan bevat alle elektriciteits- en aardgasproducten waarop nog contracten lopen. Het gaat om actieve en slapende producten die voor alle verbruikers beschikbaar zijn of waren.

Het sociaal tarief is niet opgenomen in de CREG Scan omdat dit een vertekend beeld zou geven. Het voordeel van het sociaal tarief beperkt zich immers niet tot de energiecomponent, maar geldt ook voor de netkosten. Zo gelden voor alle sociale klanten in België de tarieven uit de goedkoopste distributiezone.

Waarom vind ik mijn leverancier niet terug in de lijst?

Enkel leveranciers met elektriciteits- en aardgasproducten waarop nog contracten lopen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel zijn opgenomen in de CREG Scan.  Het is mogelijk dat uw leverancier niet in de lijst staat omdat deze geen actieve of slapende producten meer aanbiedt.

Bij twijfel kan u steeds de klantendienst van uw energieleverancier contacteren.

Kan ik elektriciteit en aardgas tegelijkertijd opzoeken?

Neen, u dient elektriciteit en aardgas afzonderlijk na te kijken via de CREG Scan.

Waar vind ik de naam van mijn product?

Als u een contract voor elektriciteit of aardgas afsluit, bezorgt de leverancier u een tarieffiche samen met dit contract. Op deze tarieffiche staat de naam van het product.

Indien u de naam van uw energieproduct niet terugvindt, kan u dit opvragen bij de klantendienst van uw energieleverancier.

Waar vind ik de datum van de tarieffiche?

Als u een contract voor elektriciteit of aardgas afsluit, bezorgt de leverancier u een tarieffiche samen met dit contract. Op deze tarieffiche staat de datum (bijvoorbeeld januari 2017, eerste trimester van 2017…).

Indien u uw tarieffiche niet terugvindt, kan u deze opvragen bij de klantendienst van uw energieleverancier.

Waarom kan ik mijn verbruik niet ingeven?

De CREG Scan werkt met standaard jaarverbruiken voor particulieren (elektriciteit: 3.500kWh, aardgas: 17.000kWh) en voor kmo’s en zelfstandigen (elektriciteit: 50.000kWh, aardgas 100.000kWh), op basis van een enkelvoudige meter.

Deze gegevens volstaan voor een betrouwbaar resultaat voor particulieren, kmo’s en zelfstandigen.

Bij extreem lage verbruiken moet u extra aandacht besteden aan de hoogte van de vaste kost. Ligt uw jaarverbruik hoger dan 100.000 kWh voor elektriciteit of aardgas, dan tekende u wellicht een contract op maat en is het resultaat van de CREG Scan niet relevant voor u.

Voor injectiecontracten gebruikt de CREG Scan een standaardvolume van 2.000 kWh voor particulieren en 6.000 kWh voor kmo’s en zelfstandigen (geïnjecteerde energie, dus niet het deel zelfverbruik van de productie).

Hoe vind ik de resultaten voor een exclusief nachtmeter?

De CREG Scan omvat geen producten voor een exclusief nachtverbruik. De CREG Scan werkt met een standaardverbruik op basis van een enkelvoudige meter.

Waarom krijg ik zoveel resultaten?

Als u uitsluitend de eerste vier vragen van de CREG Scan invult, krijgt u een lijst van alle producten die de gekozen leverancier in het verleden heeft aangeboden of nog steeds aanbiedt. De lengte van de lijst verschilt van leverancier tot leverancier.

Om het resultaat verder te verfijnen, neemt u de tarieffiche die bij uw contract hoort bij de hand. Hierop vindt u de naam en de datum van uw product. Als u deze gegevens invult bij de vragen 5 en 6, krijgt u een gepersonaliseerd resultaat.

Waarom zie ik in de CREG Scan een ander bedrag staan dan op mijn energiefactuur?

Dit bedrag is anders omdat de CREG Scan vergelijkt op basis van de energiecomponent. Dit is de enige component waarop u als verbruiker invloed hebt. De totaalsom op uw energiefactuur omvat ook nog netkosten, taksen en heffingen. Deze componenten zijn vaste kosten en gelijk voor alle energieleveranciers voor uw postcode.

De energiecomponent voor elektriciteit in de CREG Scan bestaat uit volgende elementen: abonnement + verbruikte energie + bijdrage groene stroom en WKK (warmtekrachtkoppeling).

De energiecomponent voor aardgas in de CREG Scan bestaat uit volgende elementen: abonnement + verbruikte energie.

Waarom gebruikt de CREG Scan alleen de energiecomponent?

De energiecomponent is de enige component waarop u als verbruiker invloed hebt. Alleen op dit deel van uw energiefactuur kan u eventueel besparen. Overige componenten (netkosten, taksen en heffingen) zijn vaste kosten die gelijk zijn voor alle energieleveranciers voor uw postcode.

Ik heb zonnepanelen en een terugdraaiende teller, quid CREG Scan?

De CREG Scan is hier mogelijks minder nuttig, wat elektriciteit betreft alleszins. Een consument in deze situatie heeft doorgaans een zeer laag of zelfs geen netto jaarverbruik. Hij kan best opteren voor een product met het laagst mogelijke abonnement om de jaarlijkse kost zo laag mogelijk te houden.

De CREG Scan houdt geen rekening met de extra kosten die sommige leveranciers aanrekenen aan klanten met zonnepanelen met een terugdraaiende teller in Vlaanderen en in Wallonië eveneens aan klanten met een digitale meter en zonnepanelen waar voor de energiecomponent nog wordt gewerkt met het compensatiemechanisme.