Afrekeningsfactuur

Uw energieleverancier maakt jaarlijks een afrekeningsfactuur. Hij doet dit op basis van de meteropname.

Het bedrag op de afrekeningsfactuur is het verschil tussen de voorschotten die u al betaald hebt en uw werkelijk verbruik.

Print Contact