Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites

Het aanbod van energieleveranciers vergelijken kan via prijsvergelijkingswebsites. Omdat er heel veel initiatieven zijn, heeft de CREG in overleg met de sector een Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites ontwikkeld.

Een prijsvergelijkingswebsite die het label van de CREG draagt, voldoet aan de volgende kwaliteitscriteria:

  • Onafhankelijkheid van gelijk welke energieleverancier
  • Onpartijdigheid, waarbij geen enkele leverancier wordt begunstigd of benadeeld
  • Een optimale prijsvergelijking, die rekening houdt met de schommelingen van het energieverbruik tijdens het jaar en die een betere vergelijking van contracten met een vaste en een variabele prijs toelaat
  • Gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en correcte en volledige informatieverschaffing

Print Contact