Consumentenakkoord

Het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” kwam tot stand naar aanleiding van besprekingen tussen leveranciers (actief op de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt),  vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, vertegenwoordigers van de overheid en de minister bevoegd voor consumentenzaken.

Dit akkoord wil consumenten beschermen tegen eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie in hun relaties met de leveranciers.

Extra informatie

Website(s)

Print Contact