Domeinconcessie

De overheid kent een concessie toe aan een concessiehouder. De concessiehouder verwerft daarmee tijdelijk – bijvoorbeeld gedurende 10 of 20 jaar - het recht om gebruik te maken van een deel van het openbaar domein.

Zo heeft de overheid onder meer concessies toegekend aan een aantal bedrijven – concessiehouders - die de windmolenparken in de Noordzee zullen bouwen en exploiteren.

Print Contact