Groenestroomcertificaten

Producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen krijgen groenestroomcertificaten voor de elektriciteit die ze produceren.

Een groenestroomcertificaat toont aan dat een bepaalde installatie (vb. zonnepanelen, een warmtepomp,...) een hoeveelheid elektriciteit heeft opgewekt uit een hernieuwbare energiebron.

Print Contact