Groepsaankoop

Een groepsaankoop energie verzamelt zoveel mogelijk burgers die samen de markt op gaan om elektriciteit en aardgas aan te kopen aan voordelige prijzen.

Bij de organisatie van groepsaankopen zijn drie verschillende partijen betrokken: de initiatiefnemers, de organisatoren en de energieleveranciers.  Zij maken onderling  afspraken over verantwoordelijkheden en financiële compensaties.

Print Contact