Kleinhandelsmarkt

De elektriciteits- en de gasmarkten bestaan elk uit twee deelmarkten: de groothandelsmarkt en de kleinhandelsmarkt.

In de kleinhandelsmarkt worden elektriciteit en aardgas verkocht aan consumenten en andere kleinverbruikers, zoals zelfstandigen en sommige bedrijven.

Print Contact