Leveranciersmodel

In de keten van productie tot levering van elektriciteit en aardgas zijn verschillende bedrijven actief. Toch krijgt de eindklant één factuur. Dit heet het leveranciersmodel.

Print Contact