Prijsconvergentie

Prijsconvergentie tussen verschillende markten vergroot naarmate de frequentie van voorkomen van prijsverschillen tussen de markten vermindert in de tijd. Volledige prijsconvergentie treedt op wanneer er geen prijsverschil is.

Print Contact