Strategische reserve

De strategische reserve is een mechanisme waarbij een bepaalde capaciteit wordt gereserveerd om het hoofd te kunnen bieden aan mogelijke toekomstige problemen voor de bevoorradingszekerheid in België.

Bij activering van de strategische reserve worden elektriciteitscentrales, die uit dienst werden genomen, opgestart of wordt het verbruik van bepaalde processen gereduceerd (vraagreductie).

Print Contact