Nieuws

Opgepast : Talrijke meldingen van consumenten die gecontacteerd werden in naam van energieleverancier Mega

20/10/2020
De Federale Overheidsdienst Economie heeft de laatste tijd heel wat meldingen van consumenten ontvangen die gecontacteerd werden in naam van energieleverancier Mega met de vraag om via een internetlink een achterstallige voorschotfactuur te betalen.

Nieuwe sociale tarieven vanaf de maand oktober

25/09/2020
Vanaf 1 oktober 2020 verhogen de sociale tarieven met ongeveer 2,5 % voor elektriciteit (enkelvoudige en tweevoudige tarieven) en met 15 % voor aardgas.

Daling van de sociale tarieven vanaf 1 juli 2020

22/06/2020
Vanaf 1 juli 2020 dalen de sociale tarieven met gemiddeld 17 % voor elektriciteit en met 39 % voor aardgas.

Vergelijking van elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de buurlanden

20/05/2020
Op vraag van de 4 Belgische regulatoren op vlak van energie heeft PwC een vergelijkende studie gemaakt van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België en de buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk).

COVID19 - CREG houdt kantoren gesloten, maar blijft bereikbaar

30/04/2020
De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om vanaf maandag 4 mei de maatregelen geleidelijk af te bouwen. De overheid benadrukt daarbij dat het virus nog altijd op ons grondgebied aanwezig en gevaarlijk is en dat telewerk de norm blijft.

De CREG analyseert het aandeel van de elektriciteits- en aardgasfactuur in het budget van de Belgische huishoudens

05/12/2019
In haar studie 2012, heeft de CREG het aandeel van de elektriciteits- en aardgasfactuur in het budget van de Belgische huishoudens geanalyseerd.

De CREG keurt de transmissienettarieven voor elektriciteit van ELIA voor de periode 2020-2023 goed waardoor ze gemiddeld 2,1 % zullen dalen in 2020

07/11/2019
Het directiecomité van de CREG heeft het aangepast tariefvoorstel ingediend door Elia voor de regulatoire periode 2020-2023 goedgekeurd.

360.000 Belgische gezinnen betalen 600 euro te veel voor hun energie

24/10/2019
De CREG stelt vast dat er nog steeds grote prijsverschillen bestaan tussen de goedkoopste en de duurste energieproducten op de markt.360.000 Belgische gezinnen betalen jaarlijks 600 euro te veel voor hu

Jaarlijkse monitoring van de prijzen op de elektriciteits- en gasmarkt

24/10/2019
De jaarlijkse monitoring van de prijzen op de elektriciteits- en gasmarkt voor gezinnen en kleine professionele verbruikers analyseert de voornaamste evoluties op de kleinhandelsmarkt in het voorbije jaar.

Eerste kwaliteitslabel CREG

18/09/2019
De CREG heeft haar eerste kwaliteitslabel toegekent aan de online prijsvergelijker “Energie-Vergelijker.be” sinds de aanpassing van haar charter voor een g

Groepsaankopen geen garantie voor goedkoopste product

07/11/2018
In 2014 maakte de CREG een eerste studie over de organisatie van groepsaankopen in de energiemarkt. Groepsaankopen waren toen nog een vrij nieuw fenomeen.

Nieuwe studie maakt internationale vergelijking voor kleine klanten

05/07/2018
In het kader van haar bevoegdheid op het vlak van de eindprijs voor elektriciteit en aardgas heeft de CREG aan PwC de opdracht gegeven een studie te maken rond de vergelijking van de prijzen voor residentiële klanten en kleine professionele verbruikers

Situatie bij Anode Energie

26/06/2018
Hier vindt u het gezamenlijk persbericht van de vier energieregulatoren naar aanleiding van de situatie bij Anode Energie. Lees het persbericht

Analyse facturatiemethodes door energieleveranciers

13/06/2018
Uit een nieuwe analyse van de CREG blijkt dat leveranciers actief op de Belgische energiemarkt diverse facturatiemethodes toepassen voor de energiecomponent en voor bijkomende diensten.

CNG milieuvriendelijker en zuiniger dan aardoliebrandstoffen

22/05/2018
Uit de CREG-studie over de rentabiliteit van aardgas gebruikt als brandstof (CNG of compressed natural gas) voor auto’s blijkt dat CNG milieuvriendelijker en zuiniger is dan aardoliebrandstoffen.

Opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten in 2017

26/01/2018
In deze nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2017.

CREG en Belgische Mededingingsautoriteit regelen verdere samenwerking

20/12/2017
Op 15 december 2017 verscheen in het Staatblad het koninklijk besluit dat de samenwerking tussen de CREG en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verder regelt.

Gezamenlijk rapport Belgische energieregulatoren

23/10/2017
Deze nota geeft het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2016.

Update studie productportefeuilles van leveranciers

04/07/2017
Uit een updatestudie over de productportefeuilles van de energieleveranciers blijkt dat de duurste energiecontracten nog steeds de Belgische markt domineren.

Frauduleuze verkopers misbruiken identiteit CREG

01/06/2017
Verschillende gezinnen en kmo's hebben ons gemeld dat de identiteit van de CREG wordt misbruikt. De CREG is echter een onafhankelijke instantie. Ze doet geen verkoop noch huis-aan-huisbezoeken.

Jaarverslag 2016 nu beschikbaar

11/05/2017
Het jaarverslag 2016 van de CREG is nu beschikbaar.

Nieuwe studie over de elektriciteits- en gasprijzen

28/03/2017
Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer. Deze jaarlijkse studie geeft inzicht in de evolutie van de componenten waaruit de prijzen zijn samengesteld.

Presentaties conferentie over governance en regulering

27/03/2017
Op vrijdag 24 maart 2017 organiseerde de CREG een conferentie over “nieuwe governance en regulering in de energiesector” in samenwerking met het Centre Perelman de Philosophie du Droit van de Université Libre de Bruxelles. Ter voorbereiding van

Verlengingsproducten toegevoegd aan de CREG Scan

03/03/2017
Op basis van de feedback van de gebruikers werden nu ook de verlengingsproducten aan de CREG Scan toegevoegd

Jaarlijkse rapporteringsfiches 2016 nu beschikbaar voor de leveranciers

23/01/2017
Elke houder van een federale vergunning voor de levering van elektriciteit en/of aardgas dient jaarlijks aan de CREG en aan de federale minister van Energie een activiteitenverslag over te maken met betrekking tot het voorafgaande jaar.

Print Contact