Nieuws

Groepsaankopen geen garantie voor goedkoopste product

07/11/2018
In 2014 maakte de CREG een eerste studie over de organisatie van groepsaankopen in de energiemarkt. Groepsaankopen waren toen nog een vrij nieuw fenomeen.

Nieuwe studie maakt internationale vergelijking voor kleine klanten

05/07/2018
In het kader van haar bevoegdheid op het vlak van de eindprijs voor elektriciteit en aardgas heeft de CREG aan PwC de opdracht gegeven een studie te maken rond de vergelijking van de prijzen voor residentiële klanten en kleine professionele verbruikers

Situatie bij Anode Energie

26/06/2018
Hier vindt u het gezamenlijk persbericht van de vier energieregulatoren naar aanleiding van de situatie bij Anode Energie. Lees het persbericht

Analyse facturatiemethodes door energieleveranciers

13/06/2018
Uit een nieuwe analyse van de CREG blijkt dat leveranciers actief op de Belgische energiemarkt diverse facturatiemethodes toepassen voor de energiecomponent en voor bijkomende diensten.

CNG milieuvriendelijker en zuiniger dan aardoliebrandstoffen

22/05/2018
Uit de CREG-studie over de rentabiliteit van aardgas gebruikt als brandstof (CNG of compressed natural gas) voor auto’s blijkt dat CNG milieuvriendelijker en zuiniger is dan aardoliebrandstoffen.

Opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten in 2017

26/01/2018
In deze nota gaat de CREG in op de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2017.

CREG en Belgische Mededingingsautoriteit regelen verdere samenwerking

20/12/2017
Op 15 december 2017 verscheen in het Staatblad het koninklijk besluit dat de samenwerking tussen de CREG en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) verder regelt.

Gezamenlijk rapport Belgische energieregulatoren

23/10/2017
Deze nota geeft het jaarlijks overzicht van de evolutie van de prijzen, de leverancierswissels, de marktaandelen, de hernieuwbare energie en het energieverbruik in België voor 2016.

Update studie productportefeuilles van leveranciers

04/07/2017
Uit een updatestudie over de productportefeuilles van de energieleveranciers blijkt dat de duurste energiecontracten nog steeds de Belgische markt domineren.

Frauduleuze verkopers misbruiken identiteit CREG

01/06/2017
Verschillende gezinnen en kmo's hebben ons gemeld dat de identiteit van de CREG wordt misbruikt. De CREG is echter een onafhankelijke instantie. Ze doet geen verkoop noch huis-aan-huisbezoeken.

Jaarverslag 2016 nu beschikbaar

11/05/2017
Het jaarverslag 2016 van de CREG is nu beschikbaar.

Nieuwe studie over de elektriciteits- en gasprijzen

28/03/2017
Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer. Deze jaarlijkse studie geeft inzicht in de evolutie van de componenten waaruit de prijzen zijn samengesteld.

Presentaties conferentie over governance en regulering

27/03/2017
Op vrijdag 24 maart 2017 organiseerde de CREG een conferentie over “nieuwe governance en regulering in de energiesector” in samenwerking met het Centre Perelman de Philosophie du Droit van de Université Libre de Bruxelles. Ter voorbereiding van

Verlengingsproducten toegevoegd aan de CREG Scan

03/03/2017
Op basis van de feedback van de gebruikers werden nu ook de verlengingsproducten aan de CREG Scan toegevoegd

Jaarlijkse rapporteringsfiches 2016 nu beschikbaar voor de leveranciers

23/01/2017
Elke houder van een federale vergunning voor de levering van elektriciteit en/of aardgas dient jaarlijks aan de CREG en aan de federale minister van Energie een activiteitenverslag over te maken met betrekking tot het voorafgaande jaar.

CEER organiseert raadpleging over prijsvergelijkingswebsites

01/12/2016
De Council of European Energy Regulators (CEER) publiceerde in juli 2012 haar Guidelines of Good Practice on Price Comparison Tools. Hierin doet ze aanbevelingen over een 8-tal thema’s in verband met prijsvergelijkers voor energie. In 2016 maakte de CEER  een evaluatie van haar aanbevelingen. Over deze evaluatie organiseert ze nu een openbare raadpleging.

Nieuw rapport over rentabiliteit van lokale stuurbare productie-eenheden

15/11/2016
De CREG voerde een studie uit om de winstgevendheid van gasmotoren accurater te bepalen. Conclusie is dat indien gasmotoren gebruikt worden om te arbitreren op de dagmarkt en op de balanceringsmarkt, de investering als positief wordt geëvalueerd.

Studie over de aardgaslevering aan grote industriële klanten in België

02/11/2016
De CREG maakte een nieuwe studie over de aardgaslevering aan grote industriële klanten in België. Deze klanten, rechtstreeks aangesloten op het net van Fluxys Belgium, vertegenwoordigen 28 % van het verbruik van de Belgische eindklanten in 2015. Uit analyse van de leveringscontracten en het afnamegedrag blijkt dat de markt van grote industriële klanten (warmtekrachtkoppelingen inbegrepen) een dynamische markt is met veel concurrentie.

Update jaarlijks verslag over vangnetmechanisme

28/10/2016
Dit jaarlijks verslag kijkt naar eventuele marktverstorende effecten binnen de energiemarkt die het gevolg kunnen zijn van het vangnetmechanisme. De evoluties van de marktaandelen, het aantal leverancierswissels en de marktconcentratie-indexen tonen aan dat een toenemende reële concurrentie op de Belgische energiemarkten vandaag een feit is, en dit zonder hinder te ondervinden van het vangnetmechanisme. Verdere opvolging en monitoring van de prijzen blijft evenwel een noodzaak.

Print Contact