Analyse facturatiemethodes door energieleveranciers

13 juni 2018

Uit een nieuwe analyse van de CREG blijkt dat leveranciers actief op de Belgische energiemarkt diverse facturatiemethodes toepassen voor de energiecomponent en voor bijkomende diensten. Met het oog op meer transparantie voor de consument en de leverancier formuleert de CREG een aantal aanbevelingen:

  1. de abonnementsvergoeding over de volledige contractduur pro rata aanrekenen;
  2. kosten voor certificaatverplichtingen opnemen in de energiecomponent;
  3. voor de jaarafrekening gebruik maken van publiek consulteerbare gegevens die op een uniforme manier worden toegepast;
  4. bij elektriciteitscontracten die gebaseerd zijn op kwartaalparameters gelinkt aan de kortetermijnmarkt de afrekening maken op basis van de beschikbare dagnoteringen.

Lees de studie

Alle nieuwsberichten

Print Contact