De CREG vraagt al verschillende jaren om de zogenaamde slapende verlengingsproducten af te schaffen. Ze wijst op de gevaren van dit soort producten voor de consumenten en benadrukt dat de meeste contracten ervoor duur of zelfs heel duur zijn in vergelijking met de actieve offertes van de leveranciers. De CREG is verheugd dat de regering haar over dit onderwerp heeft gehoord en dat er initiatieven zijn genomen om dergelijke producten af te schaffen. Ze blijft ervoor pleiten dat contracten voor de levering van energie die vervallen niet meer automatisch vernieuwd of verlengd kunnen worden op basis van slapende verlengingsproducten en dat de betrokken consumenten gestuurd worden naar contracten op basis van actieve producten.

Hieronder beantwoordt de CREG enkele vragen over slapende verlengingsproducten.

Wat is een slapend verlengingsproduct?

Wanneer een elektriciteits- of aardgascontract vervalt, stellen de leveranciers  hun klanten in het algemeen voor om het te verlengen of te vernieuwen. Als de leveranciers voorstellen om dit contract te verlengen of te vernieuwen op basis van producten die niet op de markt worden aangeboden of die niet worden aangeboden aan mogelijke nieuwe klanten, spreekt men over “slapende verlengingsproducten”. Meestal zijn het producten met dezelfde naam, maar waarvoor nieuwe tariefvoorwaarden gelden en die specifiek gecreëerd zijn voor bestaande klanten waarvan het contract vervalt. Deze nieuwe tariefvoorwaarden leggen vaak duurdere of zelfs heel dure prijzen vast in vergelijking met de prijzen van de vervallen producten.

Vaak wordt de consument ingelicht over deze nieuwe voorwaarden, maar reageert hij niet omdat hij niet beseft wat de financiële gevolgen ervan zijn. De verlenging gebeurt dus “automatisch”.

Deze slapende verlengingsproducten zijn ook niet transparant omdat ze meestal noch op de websites van de leveranciers, noch in de resultaten van de prijsvergelijkers zijn opgenomen (met uitzondering van de CREG Scan, de enige tool die alle elektriciteits- en aardgasproducten op de Belgische markt vergelijkt, ook de slapende contracten).

Hoeveel Belgische gezinnen beschikken over een slapend verlengingsproduct?

Uit de laatste analyses van de CREG van december 2020 is gebleken dat meer dan 500.000 Belgische gezinnen beschikken over een energiecontract dat gelinkt is aan een slapend verlengingsproduct.

Hoeveel kan er bespaard worden?

Op basis van de cijfers van december 2020 kunnen de gezinnen met een verlengingscontract die zouden kiezen voor een van de minst dure offertes op de markt ongeveer € 800/jaar besparen voor aardgas (op basis van een verbruik van 23.260 kWh/jaar) en ongeveer € 300/jaar voor elektriciteit (op basis van een verbruik van 3.500 kWh/jaar).

Maximale jaarlijkse besparingen*

* Op basis van een jaarlijks verbruik van 3.500 kWh/jaar elektriciteit en 23.260 kWh/jaar aardgas, incl. btw

Hoe kan je weten of je een slapend contract hebt en te veel voor energie betaalt?

De lijst met verlengingsproducten is enorm lang. Je kan dit het gemakkelijkst te weten komen aan de hand van de CREG Scan. Door 6 vragen te beantwoorden krijg je het resultaat van de CREG Scan waaruit blijkt hoe je contract voor elektriciteit of aardgas zich verhoudt tot de minst dure offerte en de duurste offerte die momenteel op de markt worden aangeboden. Als je prijs in de buurt van de duurste offerte van de markt ligt of zelfs hoger is, is het tijd om van contract te veranderen.

Alle nieuwsberichten