De elektriciteits- en aardgasprijzen zijn (zeer) hoog, wat is het effect op de afrekeningen van de huishoudens en welke adviezen kunnen hieruit worden afgeleid?

25 augustus 2021

Sinds enkele maanden zijn de elektriciteits- en aardgasprijzen gestegen en hebben ze op de groothandelsmarkten bijzonder hoge niveaus bereikt. Wat zijn hier de oorzaken van? En vooral, wat is de impact op de afrekeningsfacturen van de Belgische huishoudens? Welke adviezen kan aan de huishoudens worden gegeven in deze context van stijgende prijzen?

De CREG geeft, in een nota die hier gelezen kan worden, enkele antwoorden op deze vragen.

Alle nieuwsberichten

Print Contact