De CREG informeert de schuldenaars van de heffing die nog geen aangifte hebben ingediend voor de heffingsperiode van 1 augustus tot 31 december 2022 dat zij na 25 juni 2023 geen nieuwe ingediende informatie meer zal verwerken.

De artikelen 22ter en 22quater van de elektriciteitswet voeren een heffing in op het surplus aan inkomsten ten laste van de elektriciteitsproducenten. Voor de heffingsperiode van 1 augustus 2022 tot en met 31 december 2022 moesten de schuldenaars ten laatste op 30 april 2023 hun aangifte indienen bij de CREG. Niettemin stemde de CREG ermee in om rekening te houden met de informatie die na deze datum werd verstuurd door schuldenaars die de deadline niet hadden gerespecteerd. Aangezien het behandelen van informatie, die na de deadline werd overgemaakt een zware administratieve last veroorzaakt, deelt de CREG mee dat zij nieuwe informatie, die na 25 juni 2023, 23u59 wordt ingediend, niet meer zal verwerken.

Alle nieuwsberichten