Jaarlijkse rapporteringsfiches 2016 nu beschikbaar voor de leveranciers

23 januari 2017

Elke houder van een federale vergunning voor de levering van elektriciteit en/of aardgas dient jaarlijks aan de CREG en aan de federale minister van Energie een activiteitenverslag over te maken met betrekking tot het voorafgaande jaar.

Wij verzoeken elke titularis het bestand/de bestanden aan te vullen met zijn gegevens voor het afgelopen jaar en dit/deze aan de CREG over te maken voor 1 maart 2017.

Naar de pagina met de bestanden

Alle nieuwsberichten

Print Contact