Nieuw rapport over rentabiliteit van lokale stuurbare productie-eenheden

15 november 2016

In juni ontving de CREG het rapport van een studie over de berekening van de rentabiliteit van lokale stuurbare productie-eenheden. Deze studie werd uitgevoerd door PwC in opdracht van de CREG. Het rapport toonde aan dat warmtekrachtkoppelingen overtuigend rendabel zijn en dit voor vier profielen van afnemers met een basislastprofiel en een elektriciteitsafname tussen de 2 en de 60 GWh. Bij gasmotoren is de uitkomst minder eenduidig. In opvolging van dit rapport heeft de CREG een studie uitgevoerd om de winstgevendheid van gasmotoren accurater te bepalen. Conclusie is dat indien gasmotoren gebruikt worden om te arbitreren op de dagmarkt en op de balanceringsmarkt, de investering als positief wordt geëvalueerd. Deze studie biedt dan ook een basis aan eindklanten om, op basis van de vier onderzochte profielen, voor zichzelf te bepalen of investeren in lokale productie-eenheden rendabel is.

Lees hier de volledige studie.

Alle nieuwsberichten

Print Contact