Oproep tot kandidaatstelling van de Voorzitter van de Geschillencommissie van het CRM

10 september 2021

In het kader van de implementatie van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) voorzien de werkingsregels van het CRM in de oprichting van een CRM-geschillencommissie waarvan de voorzitter (en de plaatsvervanger ervan) door de CREG moeten worden aangesteld.

Daartoe keurde het directiecomité van de CREG op 8 september 2021 een oproep tot kandidaatstelling goed; kandidaturen moeten uiterlijk 4 oktober 2021 om 11.00 uur zijn ingediend en geïnteresseerden kunnen hierover uiterlijk 23 september om 11.00 uur vragen stellen.

Alle nieuwsberichten

Print Contact