Vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021, hebben personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming en een contract hebben afgesloten voor de levering van elektriciteit en/of aardgas voor eigen gebruik (residentiële afnemer) tijdelijk recht op het sociaal tarief.

De verhoogde tegemoetkoming is een steunmaatregel die door de mutualiteiten wordt toegekend:

Voor meer informatie over de verhoogde tegemoetkoming, klik hier.

Welke regelingen moeten worden getroffen om te genieten van het sociaal tarief als u geniet van de verhoogde tegemoetkoming?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. U hoeft dus geen stappen te ondernemen. Het is de FOD Economie die om de drie maanden aan de energieleverancier meedeelt welke klanten recht hebben op het sociaal tarief.

Voor personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming gebeurt dat een eerste keer in mei 2021 (na de driemaandelijkse verwerking van de gegevens in april, waarin de rechten van het eerste trimester worden verwerkt). De klanten die het tijdelijke voordeel genieten, zullen dat dus ten vroegste in mei op hun energiefactuur zien. De energieleverancier past het sociaal tarief dan retroactief toe vanaf 1 februari 2021. Deze maatregel loopt af op 31 december 2021.

Klik hier voor meer informatie.

Alle nieuwsberichten