De doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Deadline:15 juni 2018
Publicatie:25 mei 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Ontwerpbeslissing over de doelstellingen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Raadplegingsdocument(en)

Resultaten

Ontvangen antwoorden (3) : zie beslissing

Beslissing over de doelen die Elia in 2019 moet behalen in het kader van de stimulans overgelaten aan het eigen inzicht van de CREG zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

Print Contact