Ontwerpbeslissing (B)1631 betreffende de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2018

Deadline:14 juni 2017
Publicatie:24 mei 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing aangaande het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secondair en tertiair reservevermogen voor 2018.

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR, alsook een versie die in track changes de wijzigingen aangeeft ten opzichte van het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2017 goedgekeurd via Beslissing B)160609-CDC-1526 van de CREG van 9 juni 2016.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de voorgestelde aanpassingen door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de evaluatiemethode en de bepaling van het primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2018.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten:

Brief van NV ELIA SYSTEM OPERATOR aan de CREG van 28 april 2017

Resultaten

Ontvangen antwoorden:

Print Contact