Ontwerpbeslissing over het voorstel van Elia betreffende de werkingsregels voor de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2016

Deadline:07 oktober 2016
Publicatie:16 september 2016
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Het Directiecomité van de CREG organiseert een openbare raadpleging over de aanpassingen aan haar ontwerpbeslissing (B)160105-CDC-1494 met betrekking tot het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR inzake de werkingsregels voor de strategische reserve die vanaf 1 november 2016 toepasbaar zullen zijn.

Op 5 januari 2016 nam de CREG reeds een eerste ontwerpbeslissing (B)160105-CDC-1494 over het voorstel van werkingsregels en organiseerde hierover een openbare raadpleging tussen 6 januari 2016 en 29 januari 2016.

Deze ontwerpbeslissing werd aangepast naar aanleiding van de vaststellingen van de CREG over de werking van de strategische reserve tijdens de winterperiode 2015-2016 en rekening houdend met het addendum dat de CREG op 30 mei 2016 van Elia ontving. Deze aanpassingen betreffen de toepassing van het economisch criterium bij ontkoppeling van Belpex-DAM, de communicatie door Elia aan de markt bij het uitvoeren van testen op de strategische reserve, de criteria voor het al dan niet slagen van de testen op de strategische reserve en de transparantie over de herberekening van de onevenwichtsprijzen bij het activeren van de strategische reserve.

Deze raadpleging betreft enkel deze aanpassingen, met name randnummers 59, 63, 67, 69, 70 en 71 van de ontwerpbeslissing (B)160913-CDC-1494.

De ontwerpbeslissing bevat als bijlage het voorstel van Elia alsook het addendum dat Elia op 30 mei 2016 aan de CREG overmaakte.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten:

Resultaten

Ontvangen antwoorden :

Eindbeslissing (B)161020-CDC-1494

Print Contact