Ontwerpbesluit 1718 tot wijziging van het besluit (Z)141218-CDC-1109/7 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie

Deadline:02 maart 2018
Publicatie:09 februari 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbesluit tot wijziging van de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie. De wijzigingen hebben betrekking op de introductie van het regulatoir kader voor het Modular Offshore Grid en voor de opslag van elektriciteit.

Raadplegingsdocument(en)

Resultaten

Bijlage 1 : documenten onderworpen aan de consultatie
Bijlage 2 : ontvangen antwoorden
ENERGIE VERTE
ELIA SYSTEM OPERATOR
FEBEG
BDRA & NEXT KRAFTWERKE
EDF LUMINUS
ODE VLAANDEREN ET EDORA
ENGIE ELECTRABEL
FEBELIEC
LAMPIRIS
Bijlage 3 : brief van de CREG aan Elia System Operator

Print Contact