Openbare raadpleging betreffende ontwerpbeslissing 1716 over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve van toepassing vanaf 1 november 2018

Deadline:19 januari 2018
Publicatie:22 december 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de werkingsregels van de strategische reserve toepasbaar vanaf 1 november 2018. De ontwerpbeslissing bevat in bijlage van het voorstel van Elia eveneens een versie met de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de goedgekeurde werkingsregels die van toepassing zijn sinds 1 november 2017. De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing.

Raadplegingsdocument(en)

Resultaten

Ontvangen antwoorden (4) :

Beslissing over het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de strategische reserve vanaf de aanbesteding in 2018

Print Contact