Openbare raadpleging, door middel van een vragenlijst, over de beoordeling door de marktspelers van de transparantie van de informatie die ter beschikking wordt gesteld van iedereen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit

Deadline:17 november 2017
Publicatie:19 oktober 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
CREG
Elektriciteit
Aardgas

Onderwerp

De goede werking van de elektriciteits- en gasmarkten vergt een totale transparantie van informatie. Het gebrek aan transparantie van de markten leidde tot de financiële crisis van 2008 die belangrijke zwaktes in de werking en de transparantie van de financiële markten blootlegde en als gevolg daarvan werden een aantal nieuwe meer dwingende regels sneller opgenomen in verordeningen en richtlijnen. Er zijn al veel aanpassingen van bepaalde verordeningen en richtlijnen gepland voor de komende maanden en jaren. De openbare raadpleging beperkt zich tot de geldende verordeningen en de omgezette richtlijnen inzake transparantie, REMIT en financiële instrumenten.

De volledige realisatie van de Europese doelstellingen inzake transparantie die een marktmonitoring beogen door zijn eigen spelers zal, op nationaal niveau, de monitoring aanvullen betreffende de werking van de markt en de evolutie van de Belgische groothandelsprijzen voor aardgas en elektriciteit die periodiek door de CREG wordt uitgevoerd. De gaswet en de elektriciteitswet vertrouwen immers de bevoegdheid toe aan de CREG om toezicht te houden op “de mate van transparantie, met inbegrip van de groothandelsprijzen” en op “de naleving van de transparantieverplichtingen door de elektriciteitsmaatschappijen en aardgasbedrijven”.

De CREG organiseert een openbare raadpleging aan de hand van onderhavige vragenlijst om de effectieve kwaliteit van de transparantie op deze markten te evalueren, met inbegrip van de verordeningen/richtlijnen inzake transparantie, REMIT en de financiële instrumenten en om van de marktspelers te weten te komen wat hun praktische ervaringen zijn en welke concrete suggesties zij hebben om de goede werking van de markten te verbeteren. Deze raadpleging volgt op de niet-vertrouwelijke studie (F) 1637 van 5 oktober 2017 van de CREG die als doel heeft de markt te informeren over de vele wettelijke voorschriften, implicaties en gevolgen van de geldende wettelijke Europese verordeningen en de omgezette Europese richtlijnen inzake transparantie, REMIT en financiële instrumenten.

Raadplegingsdocument(en)

Verwant document

De niet-vertrouwelijke versie van de studie (F) 1637 van 5 oktober 2017 betreffende de toepassing van Europese en Belgische wetgeving in het kader van de transparantie van de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas.

Indicatieve doelgroep

Alle marktspelers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de Belgische (groothandels)markten voor gas en elektriciteit zoals leveranciers, producenten, shippers, professionele verenigingen en federaties, grote verbruikers, aggregatoren, traders, beurzen, tussenpersonen en andere organisaties.

Resultaten

Kopie van alle versies van de ontvangen reacties :

Raadplegingsverslag betreffende een vragenlijst over de beoordeling door de marktspelers van de transparantie van de informatie die ter beschikking wordt gesteld van iedereen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit

Print Contact