Deadline
Publicatie
Status
Gesloten
Domein(en)
Elektriciteit
Reference number
(PRD)1109/12

Onderwerp

Ontwerp van besluit tot wijziging van het besluit (Z)1109/11 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie voor de regulatoire periode 2024-2027

Hoe kan u antwoorden?

Raadplegingsperiode

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 22.12.2023 om 23.59 CET inbegrepen.