Raadpleging over de ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten

Deadline:27 februari 2017
Publicatie:30 januari 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR over de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 mei 2017 en volledige inwerkingtreding op 1 juli 2017.

De ontwerpbeslissing bevat als bijlage het voorstel van Elia, en eveneens een versie waarin de aangebrachte wijzigingen werden aangeduid ten overstaan van de werkingsregels die door de CREG werden goedgekeurd aan de hand van beslissing (B)161013-CDC-1556 van 13 oktober 2016.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de aanpassingen voorgesteld door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten

Resultaten

Ontvangen antwoorden:

Print Contact