Raadpleging over ontwerpbeslissing (B)1658 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/01/2018

Deadline:04 oktober 2017
Publicatie:06 september 2017
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/01/2018.

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR alsook een versie die in track changes de wijzigingen aangeeft ten opzichte van de werkingsregels goedgekeurd via beslissing (B)1632 van de CREG van 6 juli 2017.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de voorgestelde aanpassingen door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de werkingsregels van de markt over de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten

Brief van ELIA van 20 juli 2017

Resultaten

Ontvangen antwoorden (3) :

Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/01/2018

Print Contact