Raadpleging over ontwerpbeslissing (B)1713 betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/04/2018

Deadline:25 januari 2018
Publicatie:04 januari 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

De CREG organiseert een openbare raadpleging over haar ontwerpbeslissing betreffende het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR met betrekking tot de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/04/2018.

De ontwerpbeslissing bevat in bijlage het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR alsook een versie die in track changes de wijzigingen aangeeft ten opzichte van de werkingsregels goedgekeurd via beslissing (B)1658 van de CREG van 19 oktober 2017.

De CREG vraagt om een reactie op de ontwerpbeslissing en op de voorgestelde aanpassingen door de NV ELIA SYSTEM OPERATOR op de werkingsregels van de markt over de compensatie van de kwartieronevenwichten.

Raadplegingsdocument(en)

Verwante documenten

Brieven van ELIA van 23 november 2017 en 13 december 2017

Resultaten

Ontvangen antwoorden (1) : Febeliec

Beslissing over het voorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de aanpassing van de werkingsregels van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten – Inwerkingtreding op 01/04/2018

Print Contact