Tariefmethodologie 2020-2023 Elia System Operator

Deadline:29 mei 2018
Publicatie:02 mei 2018
Status:Gesloten
Domein(en): 
Elektriciteit

Onderwerp

Om de coherentie te bewaren met de tariefmethodologie van toepassing op het aardgasvervoersnet, de opslaginstallaties voor aardgas en de LNG-installatie tijdens de regulatoire periode 2020-2023, vervroegt de CREG eveneens de procedure voor de tariefmethodologie voor het transmissienet voor elektriciteit en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie.

De CREG organiseert nu een openbare raadpleging over haar ontwerpbesluit tot vaststelling van voormelde tariefmethodologie die in de praktijk zal gelden voor alle Elia-netten.

Raadplegingsdocument(en)

Nuttige documenten voor de motivering van het ontwerp van besluit

Resultaten

Ontvangen antwoorden (3) :

Verslag van de raadpleging

Print Contact