Elektriciteit

Een federale vergunning is vereist voor de levering van elektriciteit door een tussenpersoon aan in België gevestigde afnemers die verbonden zijn met het transmissienet of met een directe lijn waarvan de nominale spanning hoger is dan 70.000 volt.

De dossiers voor het aanvragen van een leveringsvergunning moeten gericht worden aan de CREG. Na onderzoek van de criteria maakt de CREG haar voorstel tot vergunning of tot weigering over aan de minister van Energie die zal beslissen over het al dan niet toekennen van de leveringsvergunning.

Gebruiksaanwijzing voor het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor elektriciteit

Aardgas

De gebruikelijke levering van aardgas aan in België gevestigde distributieondernemingen of eindafnemers van wie de aardgasafname aan iedere leveringsaansluiting permanent minimum één miljoen m3 per jaar bedraagt is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergunning afgeleverd door de federale minister van Energie, behalve indien zij wordt verricht door een distributieonderneming binnen haar eigen distributienet.

De dossiers voor het aanvragen van een leveringsvergunning moeten gericht worden aan de CREG. Zij maakt, na onderzoek van de criteria, haar advies over aan de federale minister van Energie die zal beslissen over het al dan niet toekennen van de leveringsvergunning.

Gebruiksaanwijzing voor het opstellen van een dossier voor de aanvraag van een leveringsvergunning voor aardgas