Informatiefiches in te vullen door de houders van een federale leveringsvergunning voor elektriciteit

Elke houder van een federale vergunning voor de levering van elektriciteit dient jaarlijks aan de CREG en aan de federale minister van Energie een activiteitenverslag over te maken met betrekking tot het voorafgaande jaar.

Wij verzoeken elke titularis van een federale leveringsvergunning voor elektriciteit het bestand aan te vullen met zijn gegevens voor het afgelopen jaar en het per e-mail en per post aan de CREG over te maken voor 1 maart.

Vragenlijsten in te vullen door aardgasleveranciers / shippers

Elke houder van een federale vergunning voor de levering van aardgas evenals elke houder van aardgasvervoerscapaciteit op binnenlandse aansluitingspunten (distributie, industrie, elektriciteitsproductie) dient jaarlijks de vragenlijst ‘Monitoring Supply & Shipping’ met betrekking tot het voorafgaande jaar in te vullen en over te maken aan de CREG vóór 15 februari.

Vragenlijst 2023 ‘Monitoring Supply & Shipping’

Elke houder van een federale en/of regionale vergunning voor de levering van aardgas en/of elke doorverkoper van aardgas aan een onderneming actief op de Belgische aardgasmarkt dient jaarlijks de vragenlijst ‘Monitoring Prices’ met betrekking tot het voorgaande jaar in te vullen en over te maken aan de CREG vóór 31 maart.

Vragenlijst 2023 ‘Monitoring Prices’