Jaarlijkse rapporteringsfiches voor de leveranciers

Informatiefiches in te vullen door de houders van een federale leveringsvergunning voor elektriciteit

Elke houder van een federale vergunning voor de levering van elektriciteit dient jaarlijks aan de CREG en aan de federale minister van Energie een activiteitenverslag over te maken met betrekking tot het voorafgaande jaar.

Wij verzoeken elke titularis van een federale leveringsvergunning voor elektriciteit het bestand aan te vullen met zijn gegevens voor het afgelopen jaar en het per e-mail en per post aan de CREG over te maken voor 1 maart.

Informatiefiches in te vullen door de aardgasondernemingen

Elke houder van een federale vergunning voor de levering van aardgas dient jaarlijks aan de CREG een activiteitenverslag over te maken met betrekking tot het voorafgaande jaar.

We vragen de houders van een federale vergunning voor de levering van aardgas om hun gegevens van het voorbije jaar in te vullen op de fiches Monitoring Volume en Monitoring Prijzen op deze pagina en voor 15 februari voor de monitoring Volume en voor 31 maart voor de monitoring Prijzen over te maken aan de CREG.

Alle andere aardgasondernemingen dienen ook de fiche Monitoring Prijzen in te vullen en voor 31 maart over te maken aan de CREG.

De contactadressen worden op deze fiches vermeld.

  • Informatiefiche 2018 voor houders van leveringsvergunningen voor aardgas - Monitoring Volume
    XLSX (EN)
    PDF (NL)
  • Informatiefiche 2018 voor aardgasondernemingen - Monitoring Prijzen
    XLSX

Print Contact