Marktwerking en -monitoring

Elk semester publiceert de CREG een analyse van de energieprijzen in België, in de drie regio’s en de omringende landen.

De maandelijkse boordtabel groepeert een aantal belangrijke evoluties op de elektriciteits- en aardgasmarkten.

In Europa hebben de lidstaten afspraken gemaakt om aan consumenten en bedrijven te laten zien dat de groothandelsprijzen voor energie eerlijk tot stand komen. Met als doelen dat de markt transparant is en dat er concurrentie is op de groothandelsmarkt voor energie. Deze afspraken heten REMIT.

De strategische reserve is een mechanisme dat de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit toelaat om elektriciteitscapaciteit te activeren indien er een niet verwaarloosbaar risico op een elektriciteitstekort op korte termijn wordt geïdentificeerd.

Het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) is bedoeld om de bevoorradingszekerheid van het land op lange termijn te waarborgen met het oog op de definitieve sluiting van de kerncentrales tussen 2023 en 2025.

Print Contact