Marktwerking en -monitoring

Deze grafieken geven het voortschrijdend maandelijks gemiddelde weer (in €/jaar) van enerzijds de zuivere energiecomponent en anderzijds de totaal factuur voor België en de haar omringende landen en dit telkens voor:

De maandelijkse boordtabel groepeert een aantal belangrijke evoluties op de elektriciteits- en aardgasmarkten. In de infografieken vindt u het aantal actieve energieleveranciers en de aangeboden elektriciteits- en aardgasproducten per regio. De internationale nota vergelijkt prijzen in België en in de buurlanden.

In Europa hebben de lidstaten afspraken gemaakt om aan consumenten en bedrijven te laten zien dat de groothandelsprijzen voor energie eerlijk tot stand komen. Met als doelen dat de markt transparant is en dat er concurrentie is op de groothandelsmarkt voor energie. Deze afspraken heten REMIT.

De strategische reserve is een mechanisme dat de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit toelaat om elektriciteitscapaciteit te activeren indien er een niet verwaarloosbaar risico op een elektriciteitstekort op korte termijn wordt geïdentificeerd.

Print Contact