Marktwerking en -monitoring

REMIT

In Europa hebben de lidstaten afspraken gemaakt om aan consumenten en bedrijven te laten zien dat de groothandelsprijzen voor energie eerlijk tot stand komen. Met als doelen dat de markt transparant is en dat er concurrentie is op de groothandelsmarkt voor energie. Deze afspraken heten REMIT.

Dutch

Strategische reserve

De strategische reserve is een mechanisme dat de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit toelaat om elektriciteitscapaciteit te activeren indien er een niet verwaarloosbaar risico op een elektriciteitstekort op korte termijn wordt geïdentificeerd.

Dutch

Print Contact